Förra kvartalet trodde 6 procent av bostadsägarna på fallande bostadspriser – nu har den siffran ökat till 23 procent.

ANNONS

Det är SBAB:s och Booli:s kvartalsvisa mätning av prisförväntningarna (HPE) som det framgår att många fler bostadsägare nu tar höjd för boprisfall.

Andelen som tror på sjunkande bostadspriser har ökat till 23 procent, jämfört med 6 procent föregående kvartal.

En markant ökning alltså sedan årets början.

Hela 88 procent av de som tror på fallande bostadspriser anger stigande bostadsräntor som skäl till det, och 32 procent svarar att det beror på stramare krav på bankernas kreditgivning.

Undersökningen, som utförts av Kantar Sifo och omfattar 1100 bostadsägare, visar också att 36 procent av de svarande tror på stigande bostadspriser på ett års sikt.

ANNONS
ANNONS

Förra kvartalet var den siffran 58 procent.

30 procent tror att priserna kommer att stå stilla jämfört med 26 procent förra kvartalet.

Bland de som tror på stigande bostadspriser anger 72 procent ett högt efterfrågetryck som skäl.

”Även om vi, till skillnad från i inledningen av pandemin, nu inte ser samma dramatiska fall i prisförväntningarna så är det ett kraftigt fall. Vi spår själva fallande bostadspriser på ett års sikt till följd av stigande bostadsräntor. Sett ur det perspektivet är bostadsägarna som grupp mer optimistiska än vi”, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB, i ett pressmeddelande.

I samband med förra kvartalets mätning infördes en extrafråga om hur bostadsägarna ser på bostadspriserna om elpriserna fortsätter att stiga.

ANNONS
ANNONS

78 procent bedömer att bostadspriserna kan komma att påverkas negativt om elpriserna ökar mycket och 23 procent att de kan påverkas i hög grad. Det är en uppgång sedan föregående mätning då motsvarande siffror var 70 respektive 13 procent.

Läs också: Deppigt bland bostadsköpare – ”förväntan sjunker som en sten” [Dagens PS]

Läs även: Stefan Ingves varnar: ”Slår rakt in i plånboken” [Dagens PS]