I Stor-Stockholm och Stor-Göteborg ökade priserna på villor under augusti medan de var oförändrade i Stor-Malmö. När det kommer till bostadsrätter däremot leder Malmö prisutvecklingen. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik.

ANNONS

Priserna på bostadsrätter i Stor-Stockholm och Stor-Göteborg ökade med 2 procent senaste månaden medan priserna i Stor-Malmö ökade med 3 procent. I innerstäderna var prisökningarna 1 procent i Stockholm, 2 procent i Göteborg och 3 procent i centrala Malmö.

När det kommer till villor ökade priserna med 2 procent i Stor-Stockholm och Stor-Göteborg. I Stor-Malmö var priserna oförändrade. Årstakterna för villor är genomgående högre än bostadsrätternas årstakter och ligger mellan 7 och 8 procent.

Fritidshus ökar mest

När det kommer till antalet sålda bostäder under augusti ligger de på samma nivåer som året innan. Under årets första 8 månader har det sålts 36 900 villor, det är 2 procent fler jämfört med förra året. Det har sålts 76 300 bostadsrätter under samma period, det är 5 procent fler än 2019.

Antalet sålda fritidshus har ökat mest. Det har sålts 13 procent fler än förra året, vilket motsvarar 4 700 fritidshus.

BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket + 2% + 3% + 4% 41 293
Centrala Stockholm + 1% + 2% + 4% 94 019
Stor-Stockholm + 2% + 1% + 4% 59 965
Centrala Göteborg + 2% + 5% + 2% 64 091
Stor-Göteborg + 2% + 4% + 5% 46 913
Centrala Malmö + 3% + 4% + 3% 34 695
Stor-Malmö + 3% + 7% + 2% 31 752
VILLOR 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket + 2% + 6% + 8% 3 441 000
Stor-Stockholm + 2% + 4% + 8% 6 027 000
Stor-Göteborg + 2% + 4% + 7% 5 101 000
Stor-Malmö ± 0% + 3% + 8% 4 602 000
FRITIDSHUS 12 mån Medelpris
Riket + 9% 1 926 000

 

ANNONS
ANNONS

 Källa: Svensk Mäklarstatistik