Chefsekonom jämför bostadssubventionerna med dåvarande Sovjets.

ANNONS

”En rad argument talar för att de sovjetliknade subventionerna bör avvecklas och partierna bör snarast återuppta de bostadssamtal som har tystnat”, skriver Dan Andersson, chefsekonom på LO på Di Debatt.

Han hävdar att bostadssubventionerna nu är lika stora som andel av BNP som när de avvecklas under 1990-talet. Byggkostnaderna har, skriver han, ökat tre gånger mer än konsumentpriserna.

”Priset på en kvadratmeter ny bostadsrätt i storstadsområden har ökat med 171 procent perioden 1998-2014. Som jämförelse ökade arbetskostnaden i byggsektorn med 67 procent. Om inte subventioner drivit upp kostnaden för nya bostadsrätter i Stockholmsregionen skulle priset vara en miljon kronor lägre”, framhåller Dan Andersson i debattartikeln i Dagens Industri.

Han slår fast att landets bostadskris inte får någon lösning så länge staten subventionerar kapitalkostnader för bostäder.

”Magdalena Andersson bör starta samtalen igen så att partierna svarar på följande: Varför ska staten skapa låga kapitalkostnader som leder till en prisökning på boende som minskar värdet av att arbeta och ger finansiell instabilitet?” undrar Dan Andersson, som för övrigt anser att en lägenhet på tre rum och kök inte bör kosta mer än 7.000 kronor i månaden i hyra och inte 10.000 kronor, som nu blivit en norm.

ANNONS
ANNONS

”Det är inte rimligt”, understryker han.