Dagens PS

Bostadspriserna 2020 – de högsta på fem år

Bostadspriserna 2020 – de högsta på fem år
Bostadsåret 2020 nådde rekordnivåer. Inte sedan 2015 har prisuppgången på bostadsmarknaden varit lika hög. (Foto: TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 13 jan. 2021Publicerad: 14 jan. 2021

I snitt steg priset på bostadsrätter med 7 procent, på villor med 13 procent och på fritidshus 12 procent, enligt siffror från Svensk Mäklarstatistik. “Ett riktigt rekordår”, kommenterar Liza Nyberg, vd på Svensk Fastighetsförmedling.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Året som nyss passerat kännetecknades av kraftiga prisuppgångar, rekordhöga försäljningspriser och försäljningsvolymer som nådde toppnoteringar, skriver Svensk Mäklarstatistik i ett pressmeddelande.

Enligt siffrorna steg alltså priserna mest på villor, plus 13 procent, medan priserna på bostadsrätter i snitt ökade med 7 procent och på fritidshus med 12 procent.

“Bostadsåret 2020 kom att bli ett riktigt rekordår för bostadsmarknaden, trots men också på grund av effekterna som den globala coronapandemin förde med sig. De exceptionellt höga prisökningarna och det rekordstora utbudet berodde inte bara på låga räntor och ett stort bostadsbehov, utan också på att hemmet fick en större betydelse och fler fick tid att se över sin boendesituation”, säger Liza Nyberg, vd på Svensk Fastighetsförmedling och fortsätter:

“Vaccin till trots blir 2021 året vi får vänja oss vid en ny verklighet som innebär större valfrihet och flexiblare arbetssätt för många. Boendet kommer därför vara fortsatt prioriterat på ett sätt vi inte sett tidigare och jag tror vi kommer se en generell ökning på runt fyra till fem procent”.

2020 utklassar det tidigare rekordåret

När Svensk Mäklarstatistiks sammanfattade 2019 konstaterades att året präglades av stora försäljningsvolymer. Men under 2020 slogs dock de tidigare rekordvolymerna för både villor och bostadsrätter.

Antalet bostadsrätter som såldes under året var 119 980, nära 10 000 fler än toppåret 2019 och antalet sålda villor var 56 933, drygt 1000 fler än det tidigare rekordåret 2019.

 

För femte året i rad ökade också fritidshusförsäljningen där det under året såldes totalt 6506 fritidshus vilket var nära 800 fler än 2019.

Under 2020 har prisökningen på bostadsrätter och villor i Stockholm varit den största sedan rekordåret 2015. I centrala och Stor-Stockholm ökade priserna på bostadsrätter med 7 procent och för villor gick priserna upp med hela 15 procent.

“Efter jul och nyår har vi i Stockholms innerstad mötts av en het marknad med stor efterfrågan. Trots det rådande läget har vi fina avslutspriset och stort intresse på visningarna, som självklart är coronaanpassade”, säger Angelica Hermansson, fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling Kungsholmen.

Göteborg – största prisuppgången på villor sedan 2016

Under 2020 var de stora vinnarna i Göteborg villaägarna, som såg en ökning på villapriserna på hela 12 procent under året. Priserna på bostadsrätter steg i centrala Göteborg med 4 procent och i Stor-Göteborg med 3 procent. Under december månad låg priserna fast jämfört med november.

“Under 2020 såg vi den högsta prisuppgången på villor sedan 2016, något som jag tror beror på en kombination av en mycket stor efterfrågan och ett relativt lågt utbud”, säger Anders Lundgren, fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Mölndal.

“För 2021 ser vi en fortsatt hög efterfrågan på framförallt villor men även på bostadsrätter och räknar med en fortsatt stark marknad med stadig prisutveckling”, spår Anders Lundgren.

Malmö – rekordnivåer för både villor och bostadsrätter

Under 2020 nådde både bostadsrätter och villor rekordnivåer i Malmö där den totala uppgången på bostadsrätter var 8% i centrala Malmö och 9 procent i Stor-Malmö. Villapriserna gick under året upp med hela 15 procent.

“När vi summerar 2020 kan vi konstatera att prisläget för både bostadsrätter och villor inte tidigare varit högre än det är nu. Bostadsmarknaden i Malmöregionen har gått starkt trots en annorlunda omvärld. Den kraftiga prisuppgången som skedde efter sommaren har planat ut något men jag blir inte förvånad om prisläget tar något ytterligare steg upp under det kommande kvartalet”, säger Kasper Isgren, fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Malmö.

“Villamarknaden i Malmö fortsätter att vara het där det låga utbudet av hus till försäljning inte möter en större och de senaste åren, genom befolkningsökning, allt mer växande efterfrågan efter småhus”, avslutar han.

Fritidshus – medelpriset över två miljoner kronor för första gången

2020 uppvisade en rekordstor efterfrågan på fritidshus vilket resulterade i att medelpriset på tolvmånadersbasis för första gången någonsin slutade på över två miljoner kronor. För femte året i rad ökade fritidshusförsäljningen där det under året såldes totalt 6 506 fritidshus vilket var nära 800 fler än under 2019.

Läs även: SEB: Hushållen tror att prisfesten håller i sig »

ANNONS
ANNONS
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Mångårig journalist med erfarenhet från en rad medier.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Mångårig journalist med erfarenhet från en rad medier.

ANNONS

Senaste nytt

ANNONS