Ingen avmattning i prisutvecklingen på bostadsmarknaden kan skönjas bland hushållen i SEB:s senaste boprisindikator. Tvärtom.

annons
annons

Enligt TT ligger bankens boprisindikator på 54 i januari. Den har därmed stigit från 50 månaden innan.

Boprisindikatorn visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror att bostadspriserna stiger respektive går ned.

”Hushållen förväntar sig att uppgångarna ska fortsätta under 2021. Med stöd av fortsatt låga räntor och i takt med att ekonomin fortsätter att återhämta sig under året finns det en hel del som tyder på att hushållen får rätt”, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson i ett pressmeddelande som nyhetsbyrån hänvisar till i artikeln, som bland annat publiceras av DN.se.

Drygt sex av tio, 61 procent, räknar med att bostadspriserna går upp under 2021. Det är något fler än i december då 59 procent av hushållen uppgav att de trodde det.

Samtidigt tror färre i januari på fallande bostadspriser (7 procent jämfört med i december (9 procent).

ANNONS
ANNONS

Läs även: Bostadsexperter spår svalare fritidshusmarknad [DagensPS.se] »