Göteborgs hamn kan få en viktig position i den framtida handeln. Anledningen är att isen smälter och att Nordostpassagen i Arktis kan börja trafikeras av godsfartyg.

ANNONS

”Jag ser framför mig att vi kan bli en matarhamn och dubbla eller trippla vår storlek, säger Elvir Dzanic”, vd för Göteborgs hamn, till Dagens Nyheter.

Fördelen med att använda det vatten som öppnas för båttrafik när isen smälter är helt enkelt att det går fortare. Ett räkneexempel visar att en last mellan Yokohama och Rotterdam kan förkortas med ungefär en tredjedel. Men samtidigt är det också tveksamt hur lätt det kommer att gå.

Arktis som farled osäkert kort

Antalet fartyg som rör sig i området har ökat till omkring 40 ton om året mot tidigare nära noll. Men farleden kontrolleras i hög grad av Ryssland, skriver DN. Ryssarna satsar på passagen, men mest för egen export och import, inte för att det ska bli en transitled. I och med kriget i Ukraina kan tillgängligheten sannolikt dessutom bli ännu stramare. Om utvecklingen går vidare mot ett nytt kallt krig kan situationen påverkas ytterligare.

Möjligen kommer det ändå i framtiden att vara aktuellt med omfattande linjetrafik, vilket alltså ingår i prognoserna från Göteborgs hamn, där man ser möjlighet till en tredubbling av verksamheten och att framhäva sin position gentemot andra hamnar.

ANNONS
ANNONS

Läs också:

Omställning mot grönare transport till sjöss svårlöst [Dagens PS]
Nytt hopp? Nu dyker de globala matpriserna igen [Dagens PS]