Dagens PS

Upp med hakan, Ian – rapporten överraskar ju!

Ian Lundin är styrelseordförande i Lundin Petroleum, som släppt en starkare kvartalsrapport än väntat. (Foto: TT)
Ian Lundin är styrelseordförande i Lundin Petroleum, som släppt en starkare kvartalsrapport än väntat. (Foto: TT)
Finwire
Finwire
Uppdaterad: 31 jan. 2020Publicerad: 31 jan. 2020

Oljebolaget Lundin Petroleum redovisar en omsättning som var högre än väntat under fjärde kvartalet. Bolaget rapporterar högre vinst.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Omsättningen steg till 749,7 miljoner dollar (652). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 719.

Ebitda-resultat blev 695 miljoner dollar (481), väntat var 628 miljoner enligt Factset.

Rörelseresultatet blev 383 miljoner dollar (317).

Resultatet efter skatt blev 155,3 miljoner dollar (-98,2).

Justerat resultat per aktie blev 0,28 dollar (0,22).

Fritt kassaflöde var 153,8 miljoner dollar (173,3).

Lundin Petroleum föreslår 1,80 dollar i utdelning, väntat 1,43.

Genomsnittlig produktion för året var 93,3 tusen fat oljeekvivalenter per dag vilket var i övre delen av det uppdaterade prognosintervallet för helåret på 90-95.

ANNONS

Det goda utfallet beror på den tidiga produktionsstarten och snabba produktionsökningen på Johan Sverdrupfältet samt fortsatt goda resultat från både Edvard Griegfältet och Alvheimområdet, skriver bolaget i rapporten.

Vid årets slut uppgick produktionen till över 150 tusen fat per dag.

Verksamhetskostnad för året om 4,03 dollar per fat, vilket understeg helårsprognosen om 4,25 dollar per fat

Bolaget meddelar också att produktionsprognosen för 2020 är mellan 145 och 165 tusen fat per dag, vilket inkluderar produktionsupptrappningen till platåproduktion för Johan Sverdrups första fas under sommaren 2020, och ett planerat, två veckor långt driftstopp för underhållsarbete på Edvard Grieg under det andra kvartalet 2020.

Bolagets långsiktiga produktionsprognos från 2021 och framåt har höjts till mellan 160 och 170 tusen fat, med målsättning att nå ytterligare potential om över 200 tusen fat från nuvarande fält. Den uppdaterade, långsiktiga produktionsprognosen inkluderar avyttringen av en 2,6-procentig licensandel i Johan Sverdrup under 2019, vilket kompenseras av en förlängning av platåproduktion på Edvard Grieg.

Utbyggnadsbudgeten för 2020 uppgår till 895 miljoner dollar, vilket är en ökning med cirka en tredjedel jämfört med 2019 års nivå.

Prospekterings- och utvärderingsbudgeten för 2020 uppgår till 225 miljoner dollar, och inkluderar tio borrningar, av vilka Lundin Petroleum är operatör för fem, med målsättning att nå 650 MMboe obekräftade nettoresurser.

Lundin Petroleum, MUSDQ4-2019KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2018
Nettoomsättning749,77194,3%652
EBITDA69562810,7%481
Rörelseresultat383317
Nettoresultat155,3-98,2
Resultat per aktie, justerat0,280,22
Utdelning per aktie, USD1,801,4325,9%
ANNONS

Konsensusdata från Factset

 

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Finwire
Finwire

Nyheter producerade i samarbete med Finwire

Finwire
Finwire

Nyheter producerade i samarbete med Finwire

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS