Teleoperatören Telia upprepar sina mål vid dagens kapitalmarknadsdag i Stockholm.

ANNONS

Telia upprepar utsikten för det operationella fria kassaflödet för året. Operatören spår att det når 12,0-12,5 miljarder kronor under året. Ambitionen är att hålla kvar eller öka den nivån även under de kommande två åren.

Vidare upprepar företaget att ebitda-utvecklingen under det första halvåret kommer att vara vara svagare än under det andra halvåret.

”Baserat på utvecklingen i januari och februari ser vi att nedgången i underliggande organiska ebitda i det första kvartalet 2019, förväntas bli något större jämfört med motsvarande nedgång under det fjärde kvartalet 2018 (exklusive M&A och påverkan av IFRS 16). Utvecklingen drivs av en kombination av de tre huvudmarknaderna men förväntas inte påverka Telia Companys utsikt för det operationella fria kassaflödet för 2019”, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Kostnaderna väntas minskas med 2 procent årligen netto under 2019-2021.

Telia i likhet med många andra bolag sätter också upp hållbarhetsmål. Bland annat skall företaget 2030 vara koldioxidneutralt och bidra med noll avfall.

ANNONS
ANNONS

Telias kapitalmarknadsdag inleds klockan 08.00 i Stockholm.