Konjunkturläget bedöms vara gott och har varit så under det senaste året. Det menar företrädare för några av Sveriges största företag, enligt Riksbankens senaste företagsundersökning.

ANNONS

Industriföretagen möter stark efterfrågan från i stort sett alla exportmarknader. Byggföretagen har god orderingång inom anläggnings- och infrastrukturprojekt, men osäkerheten om bostadsmarknadens utveckling fortsätter att vara påtaglig.

De är inte längre så optimistiska om den framtida efterfrågan på bostäder och har därför ett ökat fokus på sina kostnader, enligt undersökningen.

”Inom industrin skapar den höga efterfrågan flaskhalsar i produktionen, vilket leder till kortsiktiga lösningar som bland annat ökar kostnaderna för insatsvaror och transporter. Det starka efterfrågeläget och det ökade kostnadstrycket gör att många industriföretag planerar att höja försäljningspriserna framöver”, uppger Riksbanken.

Handeln och företag som säljer tjänster direkt till hushåll fortsätter att beskriva sina kunder som köpstarka, men liksom tidigare uppges den tuffa konkurrensen från e-handeln vara en utmaning. Företagen inom handeln ser därför små möjligheter att höja priserna i den takt de skulle vilja.

ANNONS
ANNONS

Riksbanken intervjuar de största företagen inom bygg-, handels-, industri- och delar av tjänstesektorerna tre gånger om året. I den senaste undersökningen intervjuades representanter för 27 företag med totalt cirka 209 000 anställda i Sverige mellan den 14-28 februari.