En ny studie undersöker 125 årsredovisningar och hållbarhetsrapporteringar och avslöjar att många bolag inte lyckas med hållbarhetsrapporteringen.

ANNONS

PwC:s studie avslöjar att många bolag har långt kvar för att möta kraven på den lagstadgade hållbarhetsrapporteringen enligt Årsredovisningslagen (ÅRL).

Studiens viktigaste resultat kretsar kring att hållbarhetsrapporterna ofta saknar beskrivning av hållbarhetsperspektiven i bolagens affärsmodeller, otydlighet kring styrelsens involvering och rapporteringsansvar samt svårigheter med att konkretisera och hantera risker. Men en del bolag har kommit en bra bit på vägen.

Hållbarhet måste genomsyra helhetsbilden

En av grunderna för att få ordning på hållbarhetsområdena är att förankra helhetsbilden av verksamhetens fokus i värdekedjan.

– Enbart 14 procent av bolagen i studien beskriver en affärsmodell som även omfattar hela värdekedjan. Dessa bolag har alla höga ambitioner avseende sitt hållbarhetsarbete och har arbetat länge med frågorna, säger Karin Juslin, hållbarhetsspecialist på PwC.

– I motsats till detta, visar vår studie att uppemot hälften av bolagen ger en mycket kort beskrivning av sin affärsmodell. Detta indikerar att det fortfarande inte är naturligt att hållbarhetsperspektiven ingår i affärsmodellen. Troligen arbetar man därmed även i mindre omfattning med hållbarhetsperspektiven, fortsätter hon.

Endast enstaka bolag tillräckligt transparenta

Lagen om hållbarhetsrapportering är en del av ÅRL. Alltså är bolagsstyrelsen lika ansvarig för hållbarhetsrapporten som för resten av årsredovisningen. Trots det missar nästan hälften att beskriva styrelsens ansvar i den externa rapporteringen.

– Vi förstår att det finns olika strukturer för styrelsearbetet och det finns många som kommit långt. Men studien visar också att involveringen inte syns i den externa rapporteringen, kommenterar Isabelle Hammarström, hållbarhetsspecialist på PwC och fortsätter:

ANNONS
ANNONS

–Trots glädjande förbättringar är det en besvikelse att de flesta bolag som inte redovisat sammanhörande risker till ett rapporteringsområde, heller inte lämnat någon förklaring på varför. Endast enstaka bolag är tillräckligt transparenta, säger Karin Juslin.

Ladda ner rapporten och läs mer!

Läs mer: Ny satsning ska hjälpa fler att bygga klimatsmart