Fastighetsbolaget Hemfosa redovisar ett ökat förvaltningsresultat under andra kvartalet. Bolaget rapporterar högre nettovinst.

ANNONS

Hemfosas hyresintäkter uppgick till 705 miljoner kronor under andra kvartalet (632), en ökning med 12 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 335 miljoner kronor (268), en ökning med 25 procent mot föregående år. Driftnettot ökade 19 procent till 512 miljoner kronor (446).

Resultatet efter skatt blev 599 miljoner kronor (502), en ökning med 19 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 3,41 kronor (2,82), vilket innebär en ökning med 21 procent mot föregående år. Justerat resultat per aktie blev 3,40 kronor (2,82), vilket innebär en ökning med 21 procent mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 81,32 kronor (75,11).

ANNONS
ANNONS
Hemfosa, Mkr Q2-2019 Q2-2018 Förändring
Hyresintäkter 705 632 11,6%
Förvaltningsresultat 335 268 25,0%
Nettoresultat 599 502 19,3%
Resultat per aktie, kronor 3,41 2,82 20,9%
Resultat per aktie, justerat 3,40 2,82 20,6%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor 81,32 75,11 8,3%