Stålbolaget SSAB redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet. Resultatet var lägre än väntat.

ANNONS

Omsättningen uppgick till 17 388 miljoner kronor (15 739), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 17 611.

Rörelseresultatet blev 916 miljoner kronor (702), väntat rörelseresultat var 1 291. Rörelsemarginalen var 5,3 procent (4,5).

Resultatet före skatt var 769 miljoner kronor (449), analytikerkonsensus 1 008.

Resultatet efter skatt blev 670 miljoner kronor (502).

Resultat per aktie hamnade på 0,65 kronor (0,49).

ANNONS
ANNONS

Operativt kassaflöde uppgick till 761 miljoner kronor (876).

SSAB, Mkr Q1-2018 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2017
Nettoomsättning 17 388 17 611 -1,3% 15 739
Rörelseresultat 916 1 291 -29,0% 702
Rörelsemarginal 5,3% 7,3% 4,5%
Resultat före skatt 769 1 008 -23,7% 449
Nettoresultat 670 502
Resultat per aktie, kronor 0,65 0,49