Sotkamo Silver AB har avslutat en emissionsrunda där företaget tog in 62 miljoner kronor före emissionskostnader. 80 procent av det ursprungliga emissionsmålet teckndes genom företräde. Det skriver företaget i ett pressmeddelande

ANNONS

Teckningsperioden för företrädesemissionen i Sotkamo Silver AB (publ) avslutades den 5 maj 2020 och det preliminära utfallet visar att emissionen har blivit övertecknad.

Företrädesemissionen har tecknats till cirka 120 %, varav cirka 80 % tecknades med företräde och cirka 40 % tecknades utan företräde. Bolaget tillförs cirka 62 MSEK i nytt kapital före emissionskostnader.

Företrädesemissionen omfattades av tecknings- och garantiåtaganden om upp till 70%. Teckningen på cirka 120 % innebär att garantierna inte behöver utnyttjas.

Mer exakt information om utfallet lämnas på måndag, den 11 maj 2020.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Sotkamo gör nyemission för bättre kassaflöde och ökad livslängd [Dagens PS]