Provsvaren kommer från en av brunnarna i en anläggning för sophantering i Kassmyra i Botkyrka och visar på extremt höga nivåer. Mängden bly är över femtusen gånger högre än riktvärdet, och även arsenik och kvicksilver är långt över deras riktvärden.

ANNONS

Brunnsvattnet testades då kommunen misstänkte att kemikalier och tungmetaller som bly och arsenik från soppor kunde sippra ut i grundvattnet. Nu har resultaten kommit och de uppmätta värdena hamnar på extremt höga nivåer. Förekomsten av bly är 5300 gånger högre än riktvärdet, arsenik och kvicksilver hamnar också på farligt höga nivåer med värden 190 respektive 40 gånger högre än riktvärdet.

Skrämmande höga värden

”Varje förhöjt värde kan ju orsaka enorm skada, exempelvis bly- och arsenikhalterna men det är helheten av provsvaren som är mest skrämmande. De som har brunnar måste analysera och ta vattenprover i dessa”, säger Ingegerd Rosborg, teknologie doktor och gästforskare på KTH, som har analyserat provsvaren, rapporterar SVT.

Nivåer är så pass höga att de innebär en reell risk för både boendes hälsa och miljön. Botkyrkas kommunala dricksvatten kommer från vattenverket i Norsborg men alla hus som förses av privata brunnar från närområden bör testa om de har blivit förorenade.

provsvar värden
Provsvaren från en brunn på Think Pinks sopanläggning. (Källa: SVT)

Think Pinks vd ”Jag har blivit oskyldigt anklagad”

Föroreningarna beror på att brunnarna saknar partikelfilter. Sopberget som har vuxit långt över sin tillåtna storlek. Företaget som drivit anläggningen, Think Pink, har varit involverad i ett flertal kontroverser och dessa ägare och vd Bella Nilsson är misstänkt för grovt miljöbrott.

Men Bella Nilsson som i marknadsföring kallat sig ”Queen of Trash”, bedyrar sin oskuld, ”Jag har blivit oskyldigt anklagad”. Hon häktades i september 2020 och släpptes i väntan på åtal.

”Jag har inte gjort någonting fel”, säger hon till SVT.

Åtal kommer att väckas i oktober-november enligt åklagaren Kristina Persson.

Missa inte: Nu svarar Cementa på kritiken om CCS [Dagens PS]

ANNONS
ANNONS

Läs även: Lundin Energy totalsågas – säljer ”koldioxidneutral” olja [Dagens PS]