Nyregistrerad personal med massiva sjuklönekostnader. Plötsligt höjda vd-löner följt av sjukdom. Försäkringskassan vittnar hur vissa bolag fuskar med de sjuklöneutbetalningar som sker under coronakrisen. 

ANNONS

Försäkringskassan har fattat misstankar gentemot runt 300 företag, skriver SVT. Främst handlar det om mindre bolag som drabbats hårt av coronaviruset, till exempel inom restaurang-, hotell- och taxibranschen.

Försäkringskassans nationella samordnare Thomas Falk säger till SVT att företagarna ibland korrigerar de felaktiga uppgifterna efter myndighetens granskning. Andra får helt och hållet avslag på sin ansökan om stöd och i en del fall kan ärendet komma att polisanmälas.

Nya anställda dyker upp i statistiken

Falk menar att anställda som tidigare inte figurerat i företagets bokföring nu registreras som sjukanmälda. I företagen som granskas av Försäkringskassan ligger det utbetalda sjuklönebeloppet på mellan 20.000 och 40.000 per företag och anställd.

”Några exempel är att man inte haft några löneutbetalningar tidigare under året, utan de uppstår helt plötsligt under april och maj. Inga löner utan enbart sjuklönekostnader. Vi har också sett att bolagsföreträdare höjt sina löner ganska kraftigt i mars innan staten tog över kostnaderna för sjuklön i april”, säger Thomas Falk.

ANNONS
ANNONS

Sedan staten tog över hela ansvaret för företags sjuklöneutbetalningar har kostnaden för dessa ökat kraftigt. I april och maj uppgick gjorde Försäkringskassan sjuklönebetalningar på runt åtta miljarder kronor; att jämföra med strax över en miljard under hela 2019.