Åländska rederibolaget Viking Line noterade ett rejält ras i omsättning och vände till förlust under andra kvartalet. Bolaget flaggar också för att det blir ett negativt resultat för helåret.

ANNONS

”Årets andra kvartal präglades helt och hållet av de reserestriktioner som infördes under mars månad och som stegvis avlyftes i mitten av maj. Av restriktionerna återstod vid kvartalets utgång, mitt i högsäsong, restriktionerna avseende resande mellan Finland och Sverige. Då restriktionerna stegvis avvecklades för att i slutet av juni bara omfatta trafiken till Sverige, återinsattes bolagets samtliga fartyg i trafik, dock så att fartygen som normalt trafikerar mellan Helsingfors och Stockholm, insattes på delvis nyskapade rutter”, kommenterar vd Jan Hanses.

Omsättningen sjönk 82,8 procent till 22,6 miljoner euro (131,1).

Rörelseresultatet blev -5,9 miljoner euro (5,4).

Resultatet före skatt var -6,1 miljoner euro (4,4).

Resultatet efter skatt blev -4,9 miljoner euro (3,6).

Resultat per aktie hamnade på -0,46 euro (0,33).

”Konsekvenserna av COVID-19 har fortsatt försämrat koncernens resultat och finansiella ställning även över högsäsongen. Resultatet för det tredje kvartalet, som vanligtvis genererar största delen av årets resultat, kommer att vara avsevärt mycket sämre än tidigare år på grund av COVID-19 pandemin. Resultatutsikterna för verksamhetsåret 2020 har därför justerats.
Resultatet för hela verksamhetsåret kommer att vara negativt”, skriver bolaget.

ANNONS
ANNONS

De tidigare resultatutsikterna var att Viking Line bedömde det som osannolikt att uppnå ett positivt resultat för 2020.

Viking Line, MEUR Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 22,6 131,1 -82,8%
Rörelseresultat -5,9 5,4
Rörelsemarginal 4,1%
Resultat före skatt -6,1 4,4
Nettoresultat -4,9 3,6
Resultat per aktie, EUR -0,46 0,33