Gränsen om maximalt 50 personer vid offentliga sammankomster ligger fast, men regeringen öppnar för vissa undantag vid evenemang med sittande publik. Det uppges vid en presskonferens med inrikesminister Mikael Damberg och kultur- och idrottsminister Amanda Lind.

”50-personersgränsen ligger i nuläget fast som huvudregel, vi måste dock se till att den i onödan inte träffar verksamhet som kan bedrivas på ett säkert sätt”, säger Mikael Damberg.

Ambitionen är att förslaget om undantag ska träda i kraft den 1 oktober.

Förslaget innebär att undantaget med sittande publik ska kombineras med ett tak för övre deltagargräns. Det blir Folkhälsomyndighetens uppgift att återkomma med ett förslag på hur många personer som kan tillåtas vid arrangemang med sittande publik.

ANNONS
ANNONS

Vidare föreslås ytterligare 2,5 miljarder i krisstöd för kultur och idrott.