Sverige står inför en avmattning och det drabbar först regioner som Småland och Norrland. Även Stockholms tjänstesektor signalerar en rejäl inbromsning. Det framgår av Nordeas konjunkturrapport Regionala Utsikter.

ANNONS

Nordeas analys visar att konjunkturavmattningen syns först i Norrland, ett område som är starkt kopplat till råvaruindustrin. Sysselsättningen har också backat sedan i mitten av förra året.

”Norrland reagerar först, vilket talar för en ytterligare försämring under hösten i resten av landet. Samtidigt har den inhemska ekonomin stått och stampat i över ett års tid”, säger Susanne Spector, senioranalytiker på Nordea, i en kommentar.

Stockholms tjänstesektor bromsar in rejält. Indexet är på sin sämsta nivå sedan 2012.

”Man får gå tillbaka till 2012 för att se en lika stor andel tjänsteföretag som tror på försämrat läge på sex månaders sikt”, säger Susanne Spector.

Sysselsättningen väntas också falla i samtliga regioner. Vissa regioner väntas också visa recession.

”Både Småland och Norrland som är industritunga väntas visa negativa tillväxttal redan i år. Och även om storstadsregionerna väntas ha positiva tillväxttal ser vi avmattning och fallande sysselsättning även där”, säger Susanne Spector.

ANNONS
ANNONS

Vad är regionala ljusglimtar? Byggbranschen är optimistisk om nuläget på många håll, framförallt i Småland, Västsverige och Norrland. Sysselsättningen går också starkt i östra Mellansverige.

BRP* (%) fasta priser20172018P2019P2020P2021P
Sverige2,12,41,31,21,7
Västsverige32,61,51,31,8
Sydsverige3,62,21,10,81,3
Småland med öarna2,71,8−0,2−0,40,2
Stockholm0,93,22,42,62,8
Östra Mellansverige2,91,91,10,81,3
Norra Mellansverige0,51−0,1−0,20,3
Norra Sverige1,71,2−0,3−0,20,5

*BRP – Bruttoregionalprodukt