Volvokoncernen rapporterar ett starkt första kvartal för 2019, trots minskad orderingång på lastbilar.

ANNONS

Nettoomsättningen var 107,2 miljarder kronor, en ökning med 20 procent från förra året, skriver Volvo i ett pressmeddelande.

Rörelseresultatet ökade till 14,162 miljarder kronor vilket översteg förväntningarna inför rapporten med nästan tre miljarder, enligt Infront Data.

Den justerade rörelsemarginalen var 11,8 procent, även det klart högre än estimatet som låg på 10,3 procent, enligt Infront Data.

”De ökade försäljningsvolymerna tillsammans med en förbättring i hela vår verksamhet bidrog till en ökning av lönsamheten”, skriver Martin Lundstedt, vd och koncernchef i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS

Orderingången på lastbilar uppgick till 45.884, vilket var knappt 12.000 färre än väntat och drygt 26.000 färre än förra året.