Stefan Löfven publicerar tillsammans med stats- eller premiärministrarna i Danmark, Nederländerna och Österrike en debattartikel i Financial Times. ”De sparsamma fyra”, menar att det stöd EU har föreslagit på 500 miljoner till de mest coronadrabbade länderna kan drabba unionen längre fram. 

ANNONS

Det centrala med inlägget är att gruppen ställer sig bakom en tidsbegränsad återhämtningsfond som ger ut lån till de hårdast drabbade av viruset. Därmed motsätter man sig bidragsinslaget på 500 miljoner euro i återhämtningsfonden eftersom dessa pengar i framtiden måste betalas tillbaka av skattebetalarna.

”En del av EU-kommissionens förslag nyligen är baserat på nya sätt för blocket att finansiera sig självt. Men det finns inget sådant som nya eller färska pengar. Pengar som spenderas måste också tjänas och betalas tillbaka – av skattebetalarna”, skriver kvartetten.

Vill omprioritera andra utgifter

Det gruppen föreslår är en återhämtningsfond som sträcker sig till slutet av 2022 och är av betydande storlek, men inte större än vad medlemsländerna kan klara av under rådande omständigheter.

Gruppen skriver också om att inte förväxla denna kris med andra utmaningar och prioriteringar i EU när man förbereder budgeten för 2021-2027.

ANNONS
ANNONS

”Lärdomarna från pandemin borde återspeglas i den nya budgeten. Men genom att sätta nya prioriteringar måste man också omprioritera. Allt kan inte vara lika viktigt. Det är metoden som vi nu också måste tillämpa”.