Klädjätten redovisar en omsättning i linje med förväntat under tredje kvartalet. Bolaget rapporterar positivt nettoresultat trots att marknaden hade väntat ett negativt resultat. Efter de starka siffrorna upprepar bolaget helårsprognosen.

ANNONS

”2019 har varit ett mycket framgångsrikt år för oss hittills. Vi hade ett starkt tredje kvartal med mer aktiva kunder som allt mer ofta letar efter inspiration på Zalando. Vi växer i hög takt i alla regioner. Vi vill behålla fart för en stark avslutning på året och ser fram emot att fira kommande Cyber-vecka och festsäsong tillsammans med våra kunder”, kommenterar finanschef David Schröder i rapporten

Omsättningen uppgick till 1 521,1 miljoner euro (1 200,2), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 501.

Justerat rörelseresultat utföll på 6,3 miljoner euro (-38,9), väntat var 0, med en justerad rörelsemarginal på 0,4 procent.

Resultatet efter skatt blev 13,6 miljoner euro (-41,7), analytikerkonsensus -14.

Under det tredje kvartalet såg Zalando en stark tillväxt i alla regioner. I DACH-regionen gick intäkterna upp 22,9 procent medan affärsverksamheten i resten av Europa ökade starkt med 30,8 procent. Det positiva utvecklingen uttalades särskilt i Spanien, Norden och Tjeckien där verksamheten har vuxit i hög takt sedan lanseringen för ett år sedan. Zalando kommer att fortsätta investera i marknaden och kommer att utöka Zalando Lounge till Tjeckien under det fjärde kvartalet, skriver bolaget i kvartalsredovisningen.

ANNONS
ANNONS
Zalando, MEUR Q3-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2018
Nettoomsättning 1 521,1 1 501 1,3% 1 200,2
Rörelseresultat, justerat 6,3 0 -38,9
Rörelsemarginal, justerad 0,4%
Nettoresultat 13,6 -14 -41,7

Konsensusdata från Factset