SAS minskade antalet passagerare med 59,7 procent till 1,020 miljoner i den totala trafiken under mars, jämfört med samma månad året innan. Månaden före var tillväxten 3,9 procent.

ANNONS

Mäts trafiken i betalda passagerarkilometer, RPK, minskade flygbolaget med 62,0 procent under månaden. Månaden före var tillväxten 0,5 procent.

Kapaciteten, mätt som ASK, minskade med 45,4 procent under månaden. Månaden före var tillväxten 1,4 procent.

Kabinfaktorn uppgick till 49,6 procent under månaden. Månaden före var kabinfaktorn 66,8 procent.

PASK uppgick till 0,50, svenska kronor, under månaden. Månaden före var PASK 0,66.

Passageraryielden uppgick till 1,02, svenska kronor, under månaden. Månaden före var passageraryielden 1,00.

Som en effekt av Covid-19-pandemin och de resebegränsningar som införts av regeringar i många länder, minskade SAS kapaciteten med över 45 procent jämfört med förra året. Under april kommer nästan samtliga flyg ställas in med undantag av ett fåtal inrikeslinjer i Norge och Sverige, skriver SAS i sitt pressmeddelande.

Unik situation: ”Aldrig tidigare upplevt”

”För drygt en månad sedan började vi allvarligt påverkas av coronavirus-krisen och vi befinner oss nu i en situation som vi aldrig tidigare upplevt. För första gången i SAS historia erbjuder vi inga reguljära internationella flygningar. Sedan i måndags flyger vi bara till ett begränsat antal destinationer inrikes i Norge och Sverige. I Norge flyger vi till fler destinationer än i Sverige, tack vare ett avtal med den norska regeringen”, uppger bolaget.

”Mot bakgrund av den kraftiga minskningen av intäkterna måste vi fortsätta att minska våra kostnader så långt det är möjligt. Vi har tvingats att tillfälligt permittera merparten av våra anställda. I skrivande stund har nästan 11 000 anställda permitterats i Skandinavien. Vi har också tvingats varsla cirka 120 personer i Sverige om uppsägning”, skriver bolaget och fortsätter:

ANNONS
ANNONS

”När covid-19-krisen slog till med full kraft, hade SAS en stark finansiell beredskap. Naturligtvis har detta varit en fördel i den svåra situation som beror på de resebegränsningar som många regeringar infört. Vi är tacksamma för att Danmark, Sverige och Norge erbjudit ett visst stöd i form av kreditgarantier, men de öronmärkta summorna räcker inte för att säkra nödvändig infrastruktur om situationen fortsätter”.

SAS mars, 2020 februari, 2020
Passagerare, miljoner 1,020 2,110
Passagerare, förändring i procent, YY -59,7 3,9
RPK, förändring i procent -62,0 0,5
ASK, förändring i procent -45,4 1,4
Kabinfaktor, i procent 49,6 66,8
PASK 0,50 0,66
Passageraryield 1,02 1,00