Dagens PS

Har man rätt att bära huvudduk på jobbet?

Jessica Stålhammar
Jessica Stålhammar
Uppdaterad: 15 aug. 2016Publicerad: 15 aug. 2016

I ett franskt mål, som gäller frågan om uppsägning av en medarbetare som burit huvudduk, har den så kallade generaladvokaten i ett förslag till förhandsavgörande menat att uppsägningen utgör direkt diskriminering.

En fransk domstol har begärt ett förhandsavgörande av EU-domstolen i ett mål där en muslimsk kvinna, som arbetade som mjukvarudesigner inom den privata sektorn, blivit uppsagd för att hon krävt att få bära huvudduk på arbetsplatsen. Arbetsgivarens hade vid anställningens ingående upplyst kvinnan om att det kunde uppstå tillfällen då kvinnan inte skulle kunna bära sin huvudduk, till exempel vid kundmöten. Vid ett senare tillfälle krävde en kund att kvinnan inte bar huvudduk, kunden ansåg att den “störde”. Kvinnan vägrade ta av sig slöjan, varpå hon blev uppsagd.

Generaladvokaten anger att det finns stora skillnader i medlemsstaternas reglering av rätten att bära religiösa kläder och symboler på den privata arbetsmarknaden. Rätten att ge uttryck för en religion omfattas av direktivet 2000/78 om likabehandling i arbetslivet. Slutsatsen enligt generaladvokaten är att en bestämmelse i ett företags arbetsplatsföreskrifter som förbjuder anställda att bära religiösa symboler eller religiös klädsel i kontakt med företagets kunder innebär direkt diskriminering på grund av religion eller övertygelse.  Uppsägningen utgör så kallad direkt diskriminering eftersom något undantag, exempelvis yrkeskrav, inte föreligger. Inget tydde heller på att kvinnan inte klarade av att utföra sitt arbete på grund av att hon bar huvudduk.

Om EU-domstolen går på samma linje som generaladvokaten kan domen komma att påverka den privata arbetsmarknaden i hela Europa. Det finns i Europa ett stort behov av att klargöra denna fråga och näraliggande frågor.

I våras bedömde Europadomstolen för mänskliga rättigheter att det franska förbudet om förbud mot slöja i skolor (alltså på det offentliga området) var tillåtet.

Dom i nu aktuellt mål i EU-domstolen meddelas i höst.

Jessica Stålhammar är advokat och delägare i den affärsjuridiska advokatbyrån Gärde Wesslau. Hon är arbetsrättsspecialist med lång erfarenhet av processföring och rådgivning i ämnet till både företagare och privatpersoner.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS