Trafiken vid statliga flygplatsoperatören Swedavias tio flygplatser i Sverige kom under september att uppgå till 643 000 resenärer, vilket är en minskning med 83 procent från samma period året innan.

ANNONS

Resandet i år har varit starkt påverkat av coronapandemin med mängder av inställda flyg under våren.

”Under sommarmånaderna såg vi en försiktig återhämtning av flygtrafiken, men utvecklingen stagnerar i september med en svag efterfrågan för både affärs- och fritidsresandet. Osäkerheten kring restriktioner och utvecklingen av pandemin innebär en fortsatt stor osäkerhet om hur flygtrafiken kommer att utvecklas under de kommande månaderna och när återhämtningen kan ta fart”, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

Antalet utrikes- och inrikesresenärer var 369 000 respektive 274 000, vilket är en minskning med 86 och 76 procent för de två kategorierna.

Antalet resenärer vid Stockholm Arlanda Airport sjönk med 83 procent och vid Göteborg Landvetter med 85 procent.

ANNONS
ANNONS

Luleå Airport klarade sig bäst under både september månad såväl som under den gångna niomånadersperioden, med en minskning på 67 procent respektive 61 procent.