Regeringen kan inte längre gömma sig bakom en krishantering i pandemin. Svenskarna vill ha klara besked om hur utbredd smittan är och hur länge den sociala distanseringen blir, särskilt bland äldre. Och de höga dödstalen är besvärande från makthavare och myndigheter.

Det här konstaterar Torbjörn Sjöström, vd för Novus, som tagit pulsen på svenskarnas förtroende för regeringens och myndigheternas förmåga att klara av sina uppgifter under det globala virusutbrottet.

”Undersökningen visar att av andelen tillfrågade som hade mycket eller ganska högt förtroende för regeringens förmåga att hantera coronaviruset sjunkit till 45 procent i juni, jämfört med 63 procent i Novus förra undersökning i april. Förtroendet för Folkhälsomyndigheten och MSB har samtidigt fallit till 65 (73) procent respektive 48 (57) procent”, skriver SVT Nyheter.

Ras på 20 procentenheter för Löfvens styrande kabinett

Andelen som har mycket eller ganska högt förtroende för regeringens förmåga rasar alltså närmare 20 procentenheter.

När det gäller sjukvården är förtroendet i stort sett orubbat, men de styrande politikerna med Stefan Löfven i spetsen – och även ansvariga myndigheter – måste nu agera tydligare om vad som gäller, det akuta katastrofläget tycks ju vara förbi.

”Nu krävs det en helt annan typ av hantering av pandemin”, säger Torbjörn Sjöström till SVT.

”Tidigare vågade man inte kritisera regeringen, men nu har startskottet gått för coronapandemin som en politisk laddad fråga”, avslutar han.

ANNONS
ANNONS

Fotnot: MSB är en förkortning av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Läs mer om Novus-undersökningen.