Verkstadsbolaget Volvo redovisar en omsättning och ett justerat rörelseresultat som var högre än väntat i det första kvartalet.

ANNONS

Omsättningen sjönk 14,7 procent till 91 449 miljoner kronor (107 208). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 86 929. Justerat för valutakursförändringar sjönk nettoomsättningen med 16 procent.

Rörelseresultatet blev 7 374 miljoner kronor (14 162). Rörelsemarginalen var 8,1 procent (13,2).

Justerat rörelseresultat utföll på 7 140 miljoner kronor (12 696), väntat var 6 330, med en justerad rörelsemarginal på 7,8 procent (11,8).

Resultatet före skatt var 6 490 miljoner kronor (13 280).

Resultatet efter skatt blev 4 766 miljoner kronor (10 763), analytikerkonsensus 4 381.

ANNONS
ANNONS

Resultat per aktie hamnade på 2,30 kronor (5,22).

Lastbilsmarknaden klappade ihop

Orderingång på lastbilar uppgick till 38 399 stycken (45 884). Leveranserna var 44 765 stycken (58 594). Orderingång på anläggningsmaskiner uppgick till 20 614 stycken (22 246). Leveranserna var 20 170 stycken (23 139).

Marknaden rasade ihop i mars för lastbilar.

”I mars minskade nettoorderingången med 75 procent jämfört med februari. Sedan slutet av mars har nettoorderingången varit negativ som en konsekvens av att alltmer försiktiga kunder och återförsäljare avbokar redan lagda order. Med tanke på det mycket turbulenta och osäkra läget med låg förutsägbarhet anser vi inte att det är meningsfullt att lämna några prognoser för den totala marknadsefterfrågan för 2020”, skriver vd Martin Lundstedt i rapporten.

Han skriver att företaget arbetar för fullt med aktiviteter för att sänka kostnaderna.

”Den hastighet med vilken vi påverkades tvingade oss att vidta omedelbara och kraftfulla åtgärder för att snabbt sänka kostnaderna. Åtgärder som lönesänkningar, permitteringar och en minskning av inköpta tjänster har redan genomförts. Att strukturellt sänka kostnadsnivån är avgörande eftersom vi förväntar oss att efterfrågan på både kort och medellång sikt kommer att påverkas negativt eftersom kunderna troligen kommer att minska sin kapacitet och skjuta upp sina investeringar i nya fordon och maskiner för att anpassa sig till en lägre affärsaktivitet”, skriver Volvochefen.

ANNONS
ANNONS

Räknar med tuff tid och stukad lönsamhet

Lundstedt skriver också att man går mot en tuff period med produktionsstopp och låg efterfrågan, vilket har en väsentlig påverkan på lönsamheten.

Volvos vd bedömer att det blir svårt att sänka kostnaderna i samma takt som efterfrågan sjunker under de kommande kvartalen.

”Vår ambition är att försiktigt återstarta vår tillverkning i Europa, Nordamerika och Brasilien på låga nivåer i slutet av april och början av maj. Vi kommer sedan successivt att öka produktionen till en ny, lägre efterfrågan. Under upptaktningsfasen kommer vi att arbeta hårt tillsammans med våra leverantörer för att minimera störningar”, skriver Lundstedt.

Volvo, Mkr Q1-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2019 Förändring
Nettoomsättning 91 449 86 929 5,2% 107 208 -14,7%
Rörelseresultat 7 374 14 162 -47,9%
Rörelsemarginal 8,1% 13,2%
Rörelseresultat, justerat 7 140 6 330 12,8% 12 696 -43,8%
Rörelsemarginal, justerad 7,8% 7,3% 11,8%
Resultat före skatt 6 490 13 280 -51,1%
Nettoresultat 4 766 4 381 8,8% 10 763 -55,7%
Resultat per aktie, kronor 2,30 5,22 -55,9%

Konsensusdata från Factset