Dagens PS

Ericsson minskar omsättning men ökar rörelseresultat

Dagens PS
Dagens PS
Uppdaterad: 20 apr. 2018Publicerad: 20 apr. 2018

Telekomjätten Ericsson redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet. Bjässen vänder till positivt rörelseresultat om siffrorna justeras.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Omsättningen uppgick till 43,4 miljarder kronor (47,8), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 43,6.

Försäljningen justerad för valutaeffekter minskade med 2 procent jämfört med samma kvartal föregående år, med minskade intäkter i marknadsområdena Nordostasien samt Sydostasien, Oceanien och Indien. Övriga marknadsområden visade tillväxt.

Bruttomarginalen exklusive omstruktureringskostnader var 35,9 procent (18,7). I föregående period var den justerade bruttomarginalen 29,9 procent. Väntad justerad bruttomarginal var 32,7 procent.

Rörelseresultatet blev -0,3 miljarder kronor (-11,3).

Rörelseresultatet exklusive extraordinära poster utföll på 0,9 miljarder kronor (-9,5), väntat var -0,8, med en rörelsemarginal på 2,1 procent.

Resultatet efter skatt blev -0,7 miljarder kronor (-10), analytikerkonsensus -2,0.

Resultat per aktie hamnade på -0,25 kronor (-3,08).

Marknaden för utrustning för radioaccessnät (RAN) uppskattas minska med 2 procent för helåret 2018, vilket är en upprepning. Ericsson upprepar också att marknaden under helåret förväntas minska i Kina på grund av minskade LTE-investeringar, samtidigt som det finns positivt momentum i Nordamerika. Ericsson spår också en genomsnittlig årlig tillväxttakt 2018-2022 om 2 procent för marknaden.

Telekombjässen upprepar att omstruktureringskostnader för helåret 2018 uppskattas till 5 till 7 miljarder.

Ericsson, mdkrQ1-2018KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2017
Nettoomsättning43,443,6-0,5%47,8
Rörelseresultat-0,3-11,3
Rörelseresultat, ex eo0,9-0,8-9,5
Rörelsemarginal, ex eo2,1%
Nettoresultat-0,7-2,0-10
Resultat per aktie, kronor-0,25-3,08
ANNONS
ANNONS
Dagens PS
Dagens PS

Nyheter producerade i samarbete med Finwire

Dagens PS
Dagens PS

Nyheter producerade i samarbete med Finwire

ANNONS

Senaste nytt

ANNONS