Bolagsverket har lämnat förslag till regeringen i syfte att minska de ekonomiska brotten och göra det svårare för att kriminella att använda företag som ett verktyg i sin verksamhet. Det uppger organisationen i ett pressmeddelande på skärtorsdagen.

ANNONS

Åtgärderna är ett svar på de senaste årens ökning av användningen av företag som brottsverktyg.

Bolagsverket har som prioriterade områden att minska ned användandet av så kallade målvakter, eliminera möjligheterna att personer under falsk identitet registreras i företag samt uppmärksamma felaktiga överlåtelser av företag. Bolagsverket understryker också vikten av att införa av en tjänst där företagen kan bibehålla kontrollen över sitt företag och skydda sig mot så kallade företagskapningar.

– En framgångsfaktor är samverkan mellan Bolagsverket och brottsbekämpande myndigheter och de myndigheter som har tillsyn över företag på något sätt. Det finns dock flera utmaningar för att åstadkomma ett framgångsrikt arbete mot ekonomisk brottslighet, penningtvätt och terrorfinansiering. En utmaning är att möjliggöra för Bolagsverket att utbyta information under sekretess, men även att kunna avregistrera falska uppgifter i företagsregistren, säger Bolagsverkets generaldirektör Annika Stenberg i en kommentar.

ANNONS
ANNONS

Bolagsverket har även till justitiedepartementet föreslagit författningsändringar om att behörigheten att företräda ett företag ska ändras, från den tidpunkt då anmälan görs, till den tidpunkt då företrädarändringen registreras. En sådan ändring skulle bland annat kunna bidra till ett ökat skydd mot företagskapning.