Arbetsförmedlingen bekräftar nu spekulationerna om ett storvarsel på myndigheten och har beslutat att varsla 4 500 medarbetare över hela landet om uppsägning på grund av ett minskat ekonomiskt anslag.

ANNONS

Förhandlingar med de fackliga parterna, om neddragningen av antal anställda och vilka orter som blir berörda, inleds omgående.

Arbetsförmedlingens besparingar för 2019 motsvarar en minskning av förvaltningsbudgeten, där kostnader för personal ingår, med 800 miljoner kronor jämfört med 2018. Utöver denna neddragning har Arbetsförmedlingen fått 4,5 miljarder kronor mindre 2019 jämfört med 2018 för programinsatser för arbetssökande.

Utvecklingen av de digitala arbetsförmedlingstjänsterna fortsätter som tidigare planerat och är nödvändig för att ge den service och det stöd som arbetssökande och arbetsgivare behöver. Det innebär att de verksamheter som arbetar med utveckling av digitala tjänster och IT-system undantas från besparingarna.

ANNONS
ANNONS