Dagligvarubolaget Axfood redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Rörelseresultatet ökade något mer än marknadens förväntningar. Jämfört med föregående år steg vinsten.

ANNONS

Omsättningen uppgick till 13 038 miljoner kronor (12 221), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 12 921.

Rörelseresultatet blev 601 miljoner kronor (545), väntat rörelseresultat var 589. Rörelsemarginalen var 4,6 procent (4,5).

Resultatet före skatt var 571 miljoner kronor (543), analytikerkonsensus 559.

Resultatet efter skatt blev 429 miljoner kronor (429), analytikerkonsensus 430.

”Årets andra kvartal präglades positivt främst av Willys fortsatt starka utveckling men även av Axfood Snabbgross lönsamma tillväxt. Vi fortsätter att ta marknadsandelar och levererar ett resultat bättre än föregående år”, skriver Klas Balkow i vd-ordet.

Bolagets onlineförsäljning växte med 37 procent under perioden. Samtidigt fortsätter Axfood med sina investeringar, bland annat i Hemköp.

ANNONS
ANNONS

”I kvartalet växer Hemköp främst drivet av de handlarägda butikerna som visar en fin utveckling. Dock hade vi önskat få större utväxling från de satsningar vi gör på våra egenägda butiker. Men vi är övertygade om att Hemköp med sin bostadsnära position ligger helt rätt i tiden och att satsningarna över tid kommer att ge förväntad effekt”, skriver Klas Balkow.

Axfood, Mkr Q2-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2018
Nettoomsättning 13 038 12 921 0,9% 12 221
Rörelseresultat 601 589 2,0% 545
Rörelsemarginal 4,6% 4,6% 4,5%
Resultat före skatt 571 559 2,1% 543
Nettoresultat 429 430 -0,2% 429
Resultat per aktie, kronor 2,01

Konsensusdata från Factset