Eurozonens ekonomi återhämtar sig samtidigt som många av restriktionerna kring covid-19 lyfts. Inköpschefsindex PMI visar på ökad efterfrågan på arbetskraft både i tillverkningsindustri och servicenäringar. 

ANNONS

IHS Markits mätning av inköpschefsindex visar på tillväxt i både tillverkningsindustri och servicenäring.

I juli låg index på 60.2, med en mycket liten nedgång till 59.9 i augusti, enligt CNBC. Alla noteringar över 50 visar på expansion i ekonomin.

Samtidigt ser IHS Markit bekymmer i leverantörsledet. Brister i leveranserna saktar ner tillväxt i vissa tillverkningsbranscher. I tillverkningsindustrin råder brist på vissa material och komponenter. Man ser också risk för inflation som en konsekvens av jobbtillväxten.

– Trots de utmaningar som företagen möter på leverantörssidan är det uppmuntrande att se PMI-data som genomgående signalerar en robust expansion, säger Joe Hayes, senior ekonom på IHS Markit, till CNBC.

Såväl den tyska som de franska ekonomin följer trenden. Den tyska ekonomin förväntas växa mer i tredje kvartalet än de 1,5 procent som var fallet fram till juni i år. I Frankrike låg index på 56.6 i juli och på 55.9 i augusti, vilket pekar på ett starkare tredje kvartal även där.

Detta kan få betydelse när den europeiska centralbanken möts nästa månad för att diskutera och omförhandla de stimulansåtgärder som finns på plats idag.

 

ANNONS
ANNONS