Regeringen skjuter till ytterligare 1,4 miljarder kronor på användning av snabbtester, enligt ett pressmeddelande.

ANNONS

Regeringen har kommit överens med samarbetspartierna C och L om tillskottet till snabbtester av covid-19-viruset.

”Det är väsentligt att bibehålla en korrekt bild av smittläget i landet”, skriver socialdepartmentet i pressmeddelandet.

Tidigare har regeringen avsatt 7,5 miljarder kronor för ändamålet samt smittspårning under innevarande år.

”Fördelen med snabbtester är att man omgående får ett testresultat, ibland redan inom 15 minuter. Detta kan vara till stor nytta i hälso- och sjukvården för att snabbt diagnosticera patienter med symtom. Folkhälsomyndigheten bedömer även att snabbtester, under rätt förutsättningar, kan användas för att snabbt upptäcka och motverka utbrott på exempelvis äldreboenden”, heter det.

ANNONS
ANNONS

Läs även: EU-länder kan stämma läkemedelsjätte [DagensPS.se] »