Totalt registrerades 14 601 nya bilar i januari, vilket är den lägsta januari-noteringen sedan 2009. Framför allt är det försäljningen av laddbara bilar som minskat efter att klimatbonusen slopades vid årsskiftet. 

ANNONS

Nyregistreringen av personbilar minskade kraftigt i januari, med nästan 27 procent färre registreringar jämfört med samma månad 2022. Sammanlagt registrerades 14 601 nya bilar – vilket var det lägsta antalet under en januarimånad sedan 2009, enligt ett pressmeddelande från branschorganisationen Mobility Sweden.

Framför allt är det försäljningen av laddbara bilar som minskat. Anledningen till detta tros vara att många passade på att köpa en laddar bil i december, innan klimatbonusen försvann den 1 januari 2023. Det var i november som regeringen meddelade att klimatbonusen på elbilar skulle avvecklas.

”Vi ser nu en tillbakagång efter de senaste månadernas höga nivåer av laddbara bilar. Det beror främst på att flödet av bilar från tillverkare, via transportörer till importör och återförsäljare snabbades på med stora volymer som levererades under december innan bonusen på elbilar och laddhybrider sänktes vid årsskiftet, säger Sofia Linder, chefsekonom på Mobility Sweden.

Prishöjningar på bilar, högre räntor och den sänkta klimatbonusen har även påverkat månadskostnaden för den som privatleasar en laddbar bil. På Mobility Sweden tror man att konsekvenserna av detta kommer att bli allt tydligare under våren och sommaren.

”Det allt kärvare ekonomiska läget för hushållen bidrar till en överflyttning från privatkunder till företagskunder. Gradvis kommer vi även att få se effekten av den borttagna klimatbonusen, men de långa leveranstiderna gör att den kommer först efter sommaren. Vi ser tydligt på ordertakten att privatkundernas köp av laddbara bilar minskar”, säger Sofia Linder.

Den 2 januari kunde Dagens PS rapportera om att 2022 varit ett dåligt år för elbilstillverkarna. Aktierna i bolagen kraschade, vissa med över 80 procent, och bland de drabbade tillverkarna fanns Tesla och Volvo Cars.

Läs även:

ANNONS
ANNONS

2022 blev kraschen för elbilarna [Dagens PS]

Klimatbonus försvinner: Så mycket dyrare blir din elbil [Dagens PS] 

Fem länder där du inte visste att det fanns elbilar [Dagens PS]