Polestar presenterar ambitiösa klimatmål i sin första årsredovisning som publiceras den 7 april 2021. Målsättningen är att skapa den första verkligt klimatneutrala bilen till år 2030 genom att vara proaktiv istället för att reaktivt kompensera som andra tillverkare. Kompensation är alltför osäkert.

ANNONS

Projekt Polestar 0, syftar till att minska koldioxidutsläppen genom att förändra hur bilar tillverkas, istället för att fortsätta använda traditionella metoder och processer och sedan plantera träd för att kompensera för CO2e-utsläppen. (CO2e är ett samlingsbegrepp för olika växthusgaser) Lösningen kommer att inkludera samarbete i hela utvecklings- och produktionsprocessen, från leverantörer till återförsäljare.

Kompensation är osäkert

Miljöexperter har varnat för att klimatkompensation inte är hållbar lösning på lång sikt. Detta då osäkerheten om den långsiktiga lagringskapaciteten för koldioxid i skog och mark kvarstår, eftersom en skog kan avverkas, förstöras av eld eller förändras av klimatförändringar.

Polestar presenterar ambitiösa klimatmål
Polestars VD Thomas Ingelath inför kraftfulla klimatåtgärder.

”Kompensation är att köpa sig fri”, säger Thomas Ingenlath, VD för Polestar. ”Genom att utmana oss själva och sätta upp målet att skapa en helt klimatneutral bil tvingar vi oss att nå längre än vad som är möjligt idag. Vi måste ifrågasätta allt, förnya och se till att nyttja exponentiell teknologi när vi designar mot noll.”

Polestars hållbarhetschef Fredrika Klarén säger: ”Vi är elektriska, så vi behöver inte oroa oss för att förbränningsmotorer producerar giftiga utsläpp – men det betyder inte att vårt jobb är gjort. Vi kommer nu att arbeta för att eliminera alla utsläpp från produktionen. Vi biltillverkare befinner oss mitt i en historisk och spännande tid, en möjlighet att ta tillfället i akt att bli bättre och våga bygga vidare på drömmen om klimatneutrala, cirkulära och vackra bilar.”

Klimatåtgärder är redan införlivade i hela Polestars verksamhet, och klimatmål är integrerade i företagets bonussystem för alla anställda.

Polestars hållbarhetsdeklaration

Hållbarhetsdeklarationer, vanliga i branscher som livsmedel och mode, kommer att tillämpas på alla framtida Polestar-modeller. Först ut är Polestar 2, där modellens koldioxidavtryck och spårade riskmaterial redovisas. Märkningen kommer redovisas på företagets hemsida och i Polestar Spaces, vilket innebär att företaget nu sätter en ny standard för transparens.

ANNONS
ANNONS

Thomas Ingenlath tillägger: ”Konsumenter är en stor drivkraft för övergång till en hållbar ekonomi. De måste få rätt verktyg för att fatta välgrundade och etiska beslut. Vår hållbarhetsdeklaration ger konsumenten möjlighet till just detta. Idag lämnar Polestar 2 fabriken med ett koldioxidavtryck. År 2030 vill vi presentera en bil som inte gör det.”

Läs mer om Polestar här.
Läs Polestar 1 testen här.
Läs Polestar 2 testen här.