Det här uppger SVT Nyheter, som erfar att regeringen i dag lägger fram ett omarbetat förslag till lagrådet efter hård kritik mot det bonus malus-system för nya lätta fordon som presenterades förra året.

ANNONS

I det nya förslaget ersätts supermiljöbilspremien på 40.000 kronor av en höjd premie på 45.000 kronor för en elbil med nollutsläpp.

Bonusen på 20.000 kronor till laddhybrider försvinner och ersätts av en premie som gradvis räknas ner till lägsta beloppet på 7.500 kronor för en bil med utsläpp på 60 gram per kilometer.

Samtidigt ska gränsen för den extra koldioxidavgiften dras vid utsläpp på 95 gram per kilometer. Det betyder – enligt uppgifter till SVT Nyheter – att bilen då får en extra fordonsskatt på 77 kronor per gram över gränsen under de första tre åren.

Nio av tio bilar som säljs åker på en höjd skatt som baseras på fjolårets försäljning.

”En Volvo V90 (119g/km) får en höjd skatt på 1848 kronor de tre första åren. Förändringen gäller nya bilar, medan befintliga bilar betalar ordinarie fordonsskatt”, exemplifierar SVT Nyheter och konstaterar att ännu bränsletörstigare får en högre straffskatt.

”Bilar med utsläpp över 140 gram per kilometer betalar 100 kronor per överstigande gram. En bensinbil som drar 0.8 liter per mil (200 g/km) får då en extraavgift på 6.000 kronor. Den totala fordonskatten blir enligt det nya förslaget 9.825 kronor mot dagens 2318 kronor. Det blir med andra ord en chockhöjning inte bara för törstiga SUV:ar och tunga bilar, utan även för många större familjebilar”, framgår det.

En annan nyhet är att även gasbilar får en premie på 7.500 kronor, vilken är en överenskommelse med Vänsterpartier och som välkomnas av Mattias Goldmann, vd på Fores och på 2030-sekretariatet.

”Det är en arbetsseger”, säger Goldman, som eftersträvar en fossilfri bilpark och därför tycker att den nu uppjusterade straffskatten enligt det nya förslaget borde varit ännu mer kännbar.

ANNONS
ANNONS

”Jag skulle önska att straffskatten vore ännu högre för att vi skulle vara trygga i att de här konsumenterna skulle byta till nåt som är bättre för klimatet”, säger Mattias Goldmann till SVT Nyheter, som uppger att staten går med plus cirka 600 miljoner de två första åren på den chockhöjda fordonsskatten.

MISSA INTE: Taxiboss: Chockhöj trängselskatten [DagensPS.se] >

LÄS ÄVEN: Danmark spöar Sverige i klimatarbete [DagensPS.se] >