Tyska fordonstillverkaren BMW redovisar en omsättning som var högre än väntat under tredje kvartalet. Rörelseresultatet ökade också mer än väntat.

ANNONS

Omsättningen uppgick till 26 667 miljoner euro (24 715), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 25 300.

Rörelseresultatet blev 2 289 miljoner euro (1 722), väntat rörelseresultat var 2 120. Rörelsemarginalen var 8,6 procent (7,0).

Resultatet före skatt var 2 248 miljoner euro (1 822).

Resultatet efter skatt blev 1 546 miljoner euro (1 387).

BMW bekräftar sina prognoser för 2019.

ANNONS
ANNONS
BMW, MEUR Q3-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2018
Nettoomsättning 26 667 25 300 5,4% 24 715
Rörelseresultat 2 289 2 120 8,0% 1 722
Rörelsemarginal 8,6% 8,4% 7,0%
Resultat före skatt 2 248 1 822
Nettoresultat 1 546 1 387

Konsensusdata från Bloomberg