BMW räknar med att rörelsemarginalen för Automotive-segmentet under 2020 landar på 0-3 procent, jämfört med tidigare 2-4 procent. Det framgår av en verksamhetsuppdatering.

Biljätten konstaterar att coronaviruset har lett till en längre nedstängning på vissa marknader än vad man räknade med i mitten av mars.

”Det är därför tydligt att leveransvolymerna på dessa marknader inte som tidigare förväntat kommer att återgå till det normala inom några veckor. Den högsta negativa påverkan förväntas under andra kvartalet”, skriver BMW.

Inom segmentet finansiella tjänster bedöms avkastningen på eget kapital falla måttligt i årstakt i år.

ANNONS
ANNONS

Bolagets resultat före skatt förväntas fortfarande vara betydligt lägre än jämfört med 2019.

Inom motorcyklar räknar BMW med en rörelsemarginal på 3-5 procent.