De svenska nyregistreringarna av personbilar minskade med 4,0 procent till 22 718 bilar i juli jämfört med samma månad i fjol. Det är en mindre nedgång i jämförelse med de tidigare månaderna 2020.

ANNONS

Hittills i år har personbilsregistreringarna minskat med 22,5 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.

Återhämtningen i juli förklaras till stor del av att biltillverkningen kommit igång i många länder och att man har kunnat leverera bilar och beta av de orderstockar som byggts upp innan coronakrisen slog till.

För lätta lastbilar fortsätter dock den kraftiga nedgången och registreringarna minskade med 32,4 procent i juli. Hittills i år har lätta lastbilar har minskat med 44,4 procent.

Försäljningen av laddbara bilar gasar

Laddbara bilar, det vill säga elbilar och laddhybrider, går fortsatt starkt och svarade för 29,5 procent av personbilsregistreringarna i juli. Det är tre gånger högre andel jämfört med andelen i juli förra året som var tio procent. Hittills i år är andelen laddbara bilar 26,5 procent jämfört med 11,2 procent samma period förra året. Bil Swedens prognos om en andel på 30 procent laddbara bilar ligger kvar

Nyregistreringarna av tunga lastbilar över 16 ton ökade med 33 procent i juli. Även för tunga fordon ligger förklaringen till ökningen till stor del i att industrin nu bygger och levererar ut på tidigare ordrar. Ytterligare en förklaring är att det var mycket låga registreringar i juli förra året, som en följd av tidigarelagda registreringar inför det krav på nya smarta färdskrivare som trädde ikraft 15 juni ifjol.

ANNONS
ANNONS

Samma mönster kan skönjas för nyregistreringarna av bussar som ökade kraftigt i juli, med 30 procent. Det kan också förklaras av att vi jämför med låga registreringar i juli förra året, till följd av tidigarelagda registreringar inför kravet på nya färdskrivare.