Under februari månad 2019 nyregistrerades 23 789 personbilar i Sverige, en minskning med 14,5 procent jämfört med februari månad föregående år.

Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon, rapporterar SCB.

Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbil, det vill säga elbilar, laddhybrider och gasbilar (natur-, bio- och metangas), var i februari drygt 12 procent. Dieselbilar uppgick till 37,1 procent av nyregistreringarna, en minskning med 6,6 procent jämfört med februari föregående år. Det Bonus malus-system som infördes 1 juli 2018 kommer att påverka jämförelsen med föregående år under hela 2019.

ANNONS
ANNONS

Hittills i år har nyregistreringar av personbilar minskat med 13 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar är hittills i år 16 940, en minskning med 22,8 procent jämfört med samma period föregående år.

Personbilar som kan drivas med el (inklusive elhybrid och laddhybrid), etanol eller gas står för 18,5 procent av nyregistreringarna hittills i år, jämfört med 13,4 procent under samma period 2018.