Biltillverkaren Volvo Cars tappade försäljning i januari. Totalt minskade försäljningen med 9,7 procent till 45.752 bilar under vintermånaden.

Företaget uppger i en kommentar att försäljningen påverkades negativt av ett nytt skattesystem i Sverige och en nedgång i Kina.

ANNONS
ANNONS

Volvo Cars räknar med att försäljningen, mätt som volym, kommer att öka under 2020.

Januari Januari
2019 2020 Förändring
Europa 26,195 22,810 -12.9%
Kina 11,957 10,015 -16.2%
US 5,854 6,157 5.2%
Övriga 6,673 6,770 1.5%
Total 50,679 45,752 -9.7%