När det gäller kostnader och räntor tycks kvinnor vara mer kloka än män och ha bäst pejl på läget, enligt bilhandlare.

ANNONS

”Enligt mina observationer har kvinnorna oftast bättre koll på ekonomidelen. Hur räntorna ser ut, kostnader för försäkringar och skatter. Vilken bil som kommer innebära en större eller mindre kostnad i längden. Många gånger har kvinnorna mer kunskap än männen kring detta och förstår i högre utsträckning hur viktig ekonomin faktiskt är”, säger Jeremias Heikkinen, butikschef på Kamux i Borlänge, skriver Teknikens Värld.

En undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av begbilshandelskedjan Kamux bekräftar bilden, och den visar också att unga litar mer på kvinnliga än manliga bilförsäljare.

Dock märks ingen skillnad i förtroende för bilhandlarna i åldersgruppen 35 år och äldre, där litar bilköparna lika mycket på manliga bilförsäljare som kvinnliga.

Det ska också sägas att åtta procent av de tillfrågade inte litar på någon bilförsäljare, oberoende av kön, vilket indikerar att bilbranschen åtminstone delvis brottas med en förtroendekris.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Begagnatpriserna på bilar i Sverige rusar [DagensPS.se] »