De svenska nyregistreringarna av personbilar steg hela 72,9 procent till 66.244 bilar i juni jämfört med motsvarande månad året innan. Det visar ny statistik från Bil Sweden. Hittills i år är registreringarna upp 16,5 procent.

ANNONS

”Det är rekord inte bara för en junimånad utan bästa månaden någonsin för både personbilar och lätta lastbilar. Förklaringen är att många ville ta sina nya fordon i trafik före 1 juli för att undvika den kraftiga höjning av fordonsskatten som det nya bonus-malus systemet innebär”, säger Mattias Bergman, vd för Bil Sweden.

Nyregistreringarna av tunga lastbilar över 16 ton, som inte omfattas av bonus-malus systemet, sjönk med 6,1 procent till 524 lastbilar under månaden (558). Hittills i år är registreringarna ned 0,4 procent. Volvos registreringar steg 3 procent till 239 fordon (232), medan Scania minskade 14,8 procent till 195 fordon (229) under månaden.

”Årets junisiffra är bra i ett historiskt perspektiv och ligger 20 procent över genomsnittet för de senaste tio årens juniregistreringar av tunga lastbilar”, säger Mattias Bergman.

ANNONS
ANNONS

Nyregistreringarna av tunga bussar ökade med 236 procent till 74 bussar (22) i juni. Hittills i år är registreringarna upp 7,8 procent. Volvos registreringar var 20 bussar (7) och Scania 13 bussar (2) under månaden.