Europas längsta lastbil rullar i Södertälje. ”Skonar miljön”, menar Olle Ankarling hos Söderenergi som rattar det 34 meter långa projektet.

ANNONS

Effektiva godstransporter kan ske på många sätt. Längre lastbilsekipage är ett sådant, eftersom de ger färre ekipage på vägarna och skonar miljön.

Söderenergi, Sveriges fjärde största fjärrvärmeproducent, testar nu Europas längsta och tyngsta lastbil, skriver Di.

”Den här lastbilen är 34 meter och väger 98 ton. Den har särskilt tillstånd att trafikera just den här sträckan mellan Nykvarn och Södertälje”, berättar Olle Ankarling, logistikchef på Söderenergi, hos Di.

Körs på biodrivmedel

Skogsforsk och Scania är också projektparter och det är Scanias dragarbil med bolagets senaste och störta motor som drar ekipaget med 100 procent biodrivmedel.

Lastbilen fraktar flis från Söderenergis bränsleterminal i Nykvarn till värmeverket Igelsta i Södertälje. Enligt Söderenergi ökar den längre lastbilen kapaciteten per transport med ungefär 70 procent.

Kapat 3 500 transporter

Lastbilen har fler axlar och därmed blir axeltrycket lägre än på en kortare och lättare lastbil och sliter därför mindre på vägarna.

Dessutom innebär satsningen betydligt färre flisbilar mellan Nykvarn och Södertälje.

ANNONS
ANNONS

”Vi har tagit bort omkring 3.500 transporter per år från vägarna tack vare de effektivare lastbilarna”, påpekar Olle Ankarling.

”Vi skulle vinna enormt mycket i både minskad miljöbelastning och minskad trafikintensitet genom att köra med den här typen av långa bilar. De får med sig betydligt mer gods per liter bränsle de suger i sig”, konstaterar också Henrik von Hofsten, projektledare på Skogforsk för Di.

Läs även: [Dagens PS]