Elbilsboomen kan kosta 100 000 arbetstillfällen inom den tyska bilindustrin fram till år 2025, om inte fordonssektorn vidareutbildar sina anställda.

ANNONS

Det visar en undersökning gjord av IFO. Eftersom tillverkning av elbilar kräver färre arbetare än tillverkningen av bilar med förbränningsmotorer, och eftersom kommande pensionsavgångar inte minskar antalet arbetare i bilindustrin i den grad som behövs, behöver bilföretagen hantera ett ökat behov av omställning och arbetslöshet.

Pensionsavgångar räcker inte

IFO uppskattar att cirka 75 000 arbetare inom den tyska bilindustrins produktion kommer att pensioneras till år 2025, 39 000 av dem arbetar för närvarande inom själva bilproduktionen och resten arbetar inom produktion av bildelar.

Om produktionen av bilar med förbränningsmotorer går ned i den takt som har uppskattats med dagens utsläppsregler, kommer effekten av bytet till elmotorer att påverka minst 178 000 arbetare som tillverkar produkter som direkt, eller indirekt, är beroende av förbränningsmotorer. av dessa är, enligt IFO, 137 00 direktanställda av bilindustrin.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: En av fem överger elbilen