Trots att flera bilhandlare har indikerat en relativt svag månad så ökade antalet nyregistreringar i maj, enligt branschorganisationen BIL Sweden. Med en månad kvar till att bonus-malus träder i kraft, kommer säkert bilhandeln att förregistrera ett stort antal bilar i juni för att undvika de högre skatterna.

Nyregistreringarna av personbilar ökade med 6,7 procent och lätta lastbilar ökade med 32,7 procent. Både personbilar och lätta lastbilar nådde sin högsta nivå någonsin för en majmånad. Hittills i år har personbilsregistreringarna ökat med 2,6 procent och lätta lastbilar har ökat med 8,3 procent

”En fortsatt stark ekonomi med ett stort behov av transporter och varor är grunden till att maj blev en rekordmånad. Utöver detta märks effekterna av det nya bonus-malus systemet allt mer. Bonus-malus systemet gäller för alla lätta fordon som nyregistreras från 1 juli och innebär i många fall en kraftigt höjd fordonsskatt under de tre första åren och fordonsköparna är därmed angelägna om att få dessa sk malusbilar registrerade före halvårsskiftet. I maj är det framför allt den kraftiga uppgången av lätta lastbilar som kan hänföras till en ”Bonus-malus-effekt”. Detta eftersom malusen (fordonsskatten) på lätta lastbilar kommer att öka kraftigt och där finns det dessutom i dagsläget få alternativ på bonussidan”, säger Mattias Bergman, VD för BIL Sweden.

Lägre tillväxttakt av laddbara fordon i maj

”Nyregistreringarna av supermiljöbilar, dvs elbilar och laddhybrider, ökade med 28 procent i maj. Andelen supermiljöbilar av de totala nyregistreringarna var 5,1 procent i maj, jämfört med 4,2 procent maj förra året. Andelen supermiljöbilar i maj var något lägre jämfört med tidigare månader i år. En förklaring är långa leveranstider för vissa modeller, där efterfrågan är större än produktionskapaciteten. En annan förklaring är att alla elbilar och många laddhybrider som nyregistreras från 1 juli får en högre sk klimatbonus jämfört med dagens supermiljöbilspremie, så många nybilsköpare väntar. Vi räknar med att andelen laddbara bilar kommer att öka under det andra halvåret för att nå drygt nio procent för hela innevarande år”, säger Mattias Bergman.

Dieselandelen planar ut på runt 40 procent

Dieselandelen, som nådde en topp på 67 procent 2012, har successivt sjunkit som en följd av ett ökat utbud av elbilar, laddhybrider och elhybrider. Det har även skett en omställning till bensin från diesel för många mindre bilmodeller genom nya effektivare direktinsprutade bensinmotorer. I maj i år var dieselandelen 38,6 procent jämfört med 51,2 procent maj förra året. Andelen dieselbilar har under de senaste månaderna legat på ca 40 procent eller strax därunder och dieselandelen verkar ha planat ut på denna nivå.

”Nya dieselbilar uppfyller de strängare Euro 6-kraven och flertalet har även AdBlue teknik som kraftigt reducerar kväveoxidutsläppen. Det här innebär att kväveoxidutsläppen från den rullande vagnparken av dieselbilar kommer minska när gamla dieselbilar successivt skrotas ut och nya dieselbilar med avancerad reningsteknik tillkommer. För att klara klimatmålen till år 2030 är de energieffektiva dieselbilarna en viktig pusselbit”, avslutar Mattias Bergman.

Men registreringar och sålda bilar är inte samma sak eftersom registrerade bilar kan stå kvar i lager utan att nå slutkund. Analys- och statistikföretaget Vroom redovisar följande siffror:

ANNONS
ANNONS

Försäljning nya bilar

Under maj månad såldes 33 705 nya personbilar enligt Vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta motsvarar en ökning med 7,6% eller 2 392 bilar jämfört med maj 2017. Flest nya bilar sålde Volvo med 17,5% marknadsandel, därefter Volkswagen med 17,3% och Toyota med 6,8%. Hittills i år har 142 264 nya bilar sålts, en ökning med 3,3% jämfört med motsvarande period 2017.

Privatmarknaden

På privatmarknaden såldes i maj 18 260 nya bilar vilket är en ökning med 5,8% jämfört med maj 2017. Mest sålda märke på privatmarknaden var Volkswagen med 14,8% marknadsandel, därefter Volvo med 10,9% och Toyota med 7,9%. Hittills i år har 75 517 nya bilar sålts på privatmarknaden. Detta motsvarar en minskning med 1,6% jämfört med samma period 2017.

Tjänstebilsmarknaden 

Tjänstebilsmarknaden ökade med 3,3% maj jämfört med samma månad förra året och landade på totalt 9509 bilar. Största märke var Volvo med 27,9% marknadsandel, därefter Volkswagen med 20,4% och BMW med 9,9% andel. Hittills i år har 43 372 nya bilar sålts på tjänstebilsmarknaden, en ökning med 6,8% jämfört med motsvarande period 2017.