Så mycket sjönk nybilsregistreringarna i januari.

Under januari månad 2018 nyregistrerades 23.815 personbilar, en minskning med 0,9 procent jämfört med januari månad föregående år.

Detta enligt SCB, som hänvisar till Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

ANNONS
ANNONS

Historiskt sett är januari 2018 emellertid den näst högsta januarimånaden genom tiderna.

Dieselbilar uppgår till 41,1 procent av nyregistreringarna, en minskning med
12,7 procentenheter jämfört med föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 14,8 procent av nyregistreringarna, jämfört med 11,4 procent under samma period 2017.