I stället för satsningar på gröna jobb och stöd till urbefolkningen gynnar jättepaketet olje- och gasindustrin, enligt WWF.

De arktiska länderna uppges ha satsat nästan 30 biljoner, det vill 30 000 miljarder, på ett återhämtningspaket för Arktis i spåren av pandemin.

Men enligt rapporten ”Out in the cold: Covid 19 green stimulus and jobs in the Arctic”, som granskar återhämtningspaketen i åtta arktiska länder, går en försvinnande liten del (endast en tiondels procent) av de vikta pengarna till att stimulera gröna jobb och en hållbar utveckling.

”Många är oroliga”

En stor del av budgeterna går i stället till ökade investeringar och skattelättnader för olje- och gasindustrin.

WWF varnar nu för de negativa effekterna med förvärrade klimatförändringar och mer skada på naturen.

”Många är oroliga för sin hälsa och ekonomi i sviterna efter coronapandemin. Det är ännu mer kännbart för urfolk och invånarna i Arktisregionen som varje dag också hotas av klimatkrisen. Med stödpaketen har de arktiska staterna en möjlighet att satsa hållbart. Tyvärr verkar återhämtningspaketen snarare gynna gårdagens fossilindustri än framtidens gröna jobb. Ambitionerna måste höjas”, säger Peter Westman, biträdande generalsekreterare på WWF, i ett pressmeddelande där det framgår att Sverige och Finland dock får plus i kanten för sina investeringar i Arktis på såväl gröna jobb som turism och restaurering av utdikade våtmarker för att minska utsläppen av växthusgaser.

Sverige och Norge har även underlättat gräns- och karantänsrestriktioner för samiska renskötare, så att renarna kan hitta mat och få nödutfodring, enligt WWF.

ANNONS
ANNONS

För det här får Sverige applåder. Men Tom Arnbom, Arktisexpert på WWF, slår fast att Sverige kan göra mer och han hänvisar bland annat till den Arktisstrategi som Sverige antog i oktober 2020 med löften om ökade satsningar på biologisk mångfald, hållbar utveckling och minskade utsläpp.

Läs även: Rapport avslöjar smutsiga oljeaffärer i storbankerna [DagensPS.se] »