I dag bor mer än hälften av alla jordens invånare i städer. Nu träffas 70 borgmästare i Köpenhamn för att driva på en hållbar utveckling.

Världens städer måste minska klimatutsläppen, skriver Omvärlden på sin sajt.

Inom några decennier kan uppemot 70 procent av världens befolkning bo i städer, och därför krävs en omställning till mer klimatsmarta hus, förnybar uppvärmning och ett bättre kretslopp av sopor, energi och vatten, står det i artikeln.

Den 9-12 oktober hålls C40 Mayors Summit i Köpenhamn. Där träffas representanter för de städer som ligger i framkant kring klimatsatsningar för att diskutera nya lösningar.

ANNONS
ANNONS

På tapeten är bland annat stigande havsnivåer, cyberattacker och luftföroreningar – men också socialt utanförskap.

I framtiden måste stadsmiljön bli både klimatsmart och socialt inkluderande.

”Du kan inte ha en liten elit som har det bra och låta resten av invånarna ha det dåligt. Redan nu är det irritation i samhället för att klyftorna ökar så mycket. Vi ser det med de gula västarna i Frankrike och högernationalismen som är på stark frammarsch. Klimatförändringarna går inte att separera från det”, säger Stephan Barthel, docent i samhällsplanering vid Gävle högskola, till sajten.