USA spenderar mer pengar på hälso- och sjukvård än andra höginkomstländer men har ändå lägst förväntad livslängd och högst andel människor med flera kroniska sjukdomar.

ANNONS

Jämfört med andra länder har USA de högsta dödstalen av orsaker som kan behandlas eller undvikas och de högsta dödstalen bland mödrar och spädbarn, det rapporterar CNN.

Spenderade nästan dubbelt så mycket

I en ny rapport från den oberoende forskargruppen Commonwealth Fund har forskare analyserat hälsostatistik från internationella källor.

Forskarna jämförde USA med Australien, Frankrike, Japan, Kanada, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Sydkorea och Tyskland.

De jämförde också USA med OECD-genomsnittet för 38 höginkomstländer och fann att under 2021 spenderade USA nästan dubbelt så mycket på hälso- och sjukvård som ett genomsnittligt OECD-land.

Lägst förväntad livslängd

Rapporten visar att USA har den lägsta förväntade livslängden vid födseln och den högsta andelen personer med flera kroniska sjukdomar.

År 2020 var den förväntade livslängden vid födseln 77 år i USA, vilket är tre år mindre än genomsnittet i OECD.

ANNONS
ANNONS

Detta trots att USA lägger mer pengar på hälso- och sjukvård än något annan höginkomstland. Enligt rapporten har fler människor dött av covid-19 i USA än i något annat höginkomstland.

”Amerikaner lever kortare, mindre hälsosamma liv eftersom vårt hälsosystem inte fungerar så bra som det skulle kunna göra”, säger rapportens huvudförfattare, Munira Gunja, till CNN.

Hon är senior forskare för The Commonwealth Funds internationella program för hälsopolitik och praxisinnovation.

Träffar läkare mer sällan

”För att komma ikapp andra höginkomstländer skulle administrationen och kongressen behöva utöka tillgången till hälso- och sjukvård, agera aggressivt för att kontrollera kostnaderna och investera i rättvis hälso- och sjukvård och sociala tjänster som vi vet kan leda till en friskare befolkning”, säger Munira Gunja, till CNN.

I USA träffar människor läkare mer sällan än människor i de flesta andra länder och det är troligen relaterat till att USA har färre praktiserande läkare än genomsnittet bland de studerade länderna.

Verkar vilja avskräcka folk

Rapporten fann även att USA är det enda studerade landet som inte har en universell hälsotäckning, under 2021 var 8,6 procent av USA:s befolkning oförsäkrad.

”Inte bara är USA det enda land vi studerat som inte har universell hälsotäckning, utan dess hälsosystem kan tyckas utformat för att avskräcka människor från att använda tjänster”, skrev forskare vid Commonwealth Fund, i rapporten, enligt CNN.

ANNONS
ANNONS

Hög kostnad främsta ort´saken

Rapporten konstaterar att kostnaden fortfarande är den främsta orsaken till att vissa amerikaner inte registrerar sig för hälsovårdsförsäkringar.

Dessutom leder höga egenkostnader till att nästan hälften av alla vuxna amerikaner i arbetsför ålder hoppar över eller skjuter upp att få nödvändig vård.

Intresserad av ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Det går bra för stora läkemedelsbolag [Dagens PS]