I dag, tisdag, meddelade Folkhälsomyndigheten att man planerar att erbjuda befolkningen en tredje vaccindos mot covid-19 nästa år.

ANNONS

Vissa riskgrupper kommer sannolikt få en tredje vaccindos redan i höst. Det gäller främst äldreboenden, personer över 80 år och de med nedsatt immunförsvar.

Viruset inte möjligt att utrota

“Bedömningen är att det inte är möjligt att utrota viruset och därför bör vaccinationsarbetet vara långsiktigt och inriktat på att minska allvarlig sjukdom och död”, säger statsepidemiolog Anders Tegnell

De kommande årens vaccinationer mot covid-19 kommer troligen att genomföras med ett eller två mRNA-vaccin eventuellt följt av ett adjuvanterat proteinbaserat vaccin som komplement. 

“Det är fortsatt viktigt att vi har ett särskilt fokus på vaccination av grupper och boende i geografiska områden med låg vaccinationstäckning”, tillägger han.

Omfattningen oklar

I pressmeddelandet medger myndigheten dock att omfattningen i dagsläget är oklar. Dessutom beror situationen på eventuella nya virusvarianter och vad forskningsstudier kommer att visa över tid. 

FHM skriver också att man följer utvecklingen i andra länder som ligger före Sverige i vaccinationsarbetet.

Däremot bedömer man att tillgången på vaccin kommer att vara god under fler år framöver framöver, vilket stärker planen för en påfyllnadsdos. 

ANNONS
ANNONS

De fyra stegen

Sveriges vaccinationsarbete görs i fyra steg. Det första steget är massvaccination av den vuxna befolkningen och det andra steget handlar om att nå grupper med låg vaccinationsgrad. I steg tre kommer man eventuellt erbjuda befolkningen en påfyllnadsdos. Steg fyra kommer att utvecklas under hösten.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Läs mer: Så mycket faller effektiviteten i Pfizers vaccin – Dagens PS